Wśród wszystkich technik proponowanych w różnych programach szkoleniowych, najmniej znaną w Polsce jest autorska metodologia  LEGO® Serious PLAY®.

 

Małgorzata Machniewicz jest jednym z 10 trenerów w Polsce, którzy mają uprawnienia do stosowania tej techniki. Polega ona na pobudzaniu niestandardowego toku myślenia poprzez tworzenie metaforycznych modeli, dla pojęć, które wymagają kreatywnego przemyślenia. Użycie klocków LEGO® pozwala na korzystanie z innej półkuli mózgu i pobudza kreatywność nawet u osób bez zdolności manualnych. Metoda LSP jest wykorzystywana przez kadrę managerską i zarządy największych gigantów biznesowych na świecie.

 

Technika LEGO® Serious PLAY® najlepiej sprawdza się w pracy z niewielkimi grupami (do 12 osób), które na co dzień ze sobą pracują, lub są zespołem współpracującym. Ważne jest aby zespól miał wspólny cel i był nastawiony na aktywną pracę w trakcie warsztatu.

 

Podczas warsztatu uczestnicy przy pomocy klocków LEGO® budują modele abstrakcyjnych pojęć, pracując w kontekście metafory i nadając budowanym elementom konkretne znaczenie. Następnie w  7 krokach pracują z kolejnymi etapami zgłębiania zagadnienia, dochodząc do niestandardowych wniosków. Pod okiem Trenera uczestnicy zgłębiają tematykę jaka ich nurtuje i wymaga szerszej i głębszej analizy. Przy pomocy tej techniki pracy, uczestnicy mogą np. zaprojektować efektywny proces, opracować założenia do projektu, czy przygotować się do nowych zadań. Całodzienny proces pracy metodą LSP pozwala nawet na tak wieloaspektową pracę jak wypracowanie misji i wizji firmy lub zespołu czy opracowanie głównych wytycznych dla strategii krótko czy długookresowej.

 

Minimalny czas trwania warsztatu to 4 godziny, rekomendowany to całodzienna praca warsztatowa.

 

Finałem warsztatu jest wypracowanie przez uczestników wniosków, jakie zastosują w swojej pracy a dzięki wykorzystanej metodzie są one unikatowe i praktyczne do zastosowania właśnie w tym zespole, który je wypracował.

Używane w trakcie warsztatów klocki, zostały specjalnie dobrane w zestawy przez ekspertów LEGO® i dlatego pozwalają na wielowymiarowe kreowanie rzeczywistości oddającej wszystkie potrzebne aspekty biznesu.

 

 

Poniższe zdjęcia obrazują niektóre elementy pracy techniką LEGO® Serious PLAY®, 

na różnych jej etapach, pracy indywidualnej jak i efektu zespołowego.

LEGO® Serious Play®